top of page
IMG-20171127-WA0091.jpg
israel%2520yellow_edited_edited.jpg

חזון 

מפגשים בין פצועי צה"ל לבתי הספר והקהילות ומתן אפשרות לפצועים לספר את סיפוריהם מעוררי ההשראה. מפגשים אלו מחזקים בשומעים את החשיבות של אהבת המדינה, הגנה עליה ובשמירה על הערכים היהודיים. 

הפרויקט מפעיל 3 תכניות

משלחות יום ההוקרה לחו"ל

מפגשי הסברה אינטימיים של פצועי צה"ל עם בתי ספר וקהילות יהודיות לחיזוק הקשר למדינת ישראל ולערכים יהודיים, העומדים בבסיס קיומה. 

תכנית במכינות הקדם צבאיות

סדרה הכוללת עד ארבעה מפגשים, המעודדת שירות משמעותי בצבא והמשך חיים משמעותיים באזרחות. 

תכנית בבתי הספר התיכוניים בארץ

סדרה איכותית בת ששה מפגשים (סה"כ 15 שעות פעילות) לכיתה מובילה בבית הספר. מטרת התכנית לעודד שירות משמעותי בצה"ל, ולהפוך את יום ההוקרה השנתי לפצועי צה"ל (י"ז כסלו) לאירוע משמעותי, מעצים ומתמשך, שישפיע על כלל התלמידים בבית הספר. 

ערכים מובילים 

  • אהבת ישראל  

  • אמונה 

  • הכרת הטוב 

  • שותפות 

Anchor 1
israel%20green_edited.jpg

צוות מוביל

אריאל.jpg

אריאל אקרמן

נציג התכנית בארה"ב

דורון.jpg

דורון לוינסון

ראש צוות ההיגוי 

יורם.jpg

יורם ייבין

מנהל התכנית

yoram@elami-elatzmi.co.il

נייד 052-874-0182

עמוס.jpg

עמוס כהן

מנהל הפרויקט

 

ami@elami-elatzmi.co.il

נייד 050-683-9259

Anchor 2

פרסומים

מצוייני צה"ל

תפילה לשלום הפצועים - הרב לאו

ברכת ראש הממשלה

החלטת ממשלה על יום ההוקרה לפצועי צה"ל 

שחש.jpg
Anchor 3
שז.jpg

חוזר מנכ"ל של משרד החינוך

025.jpg

צעדה ליום ההוקרה 

026.jpg
456_edited.jpg
hebrew.jpg

אהבת ישראל -  אמונה 

 הכרת הטוב - שותפות 

ערכים מובילים

אהבת ישראל - הכח הפנימי המניע את התכנית ואת פצועי צה"ל, שלוקחים בו חלק. אהבה שאינה תלויה בדבר בעם ישראל ובמדינתו - "כל ישראל ערבים זה לזה".

 

אמונה - "התקווה היא מעשה של אמונה". - אמונה בחיי האדם, בחיי האומה, במסורת היהודית רבת השנים. אמונה בכוחות הפנימיים שבכל אחד המולידה אופטימיות וגישה חיובית לחיים "אמונה היא לעשות את הצעד הראשון גם כשאינך רואה את התמונה הגדולה".

 

הכרת הטוב - ראיית הטוב כמרכיב מרכזי בחיים. להודות על מה שיש ולשאוף לנצח כל הזמן מתוך רצון להגביר את הטוב בעולם. לראות כל הזמן את חצי הכוס המלאה ומתוכה לשאוף למלא את החצי השני. "מודה אני" לפני "אני מודה".

 

שותפות - תפיסת עולם שבמסגרתה רואה האדם את עצמו כלוקח חלק בתהליכים ולא כעומד מהצד.

הבנה עמוקה שהכישרונות מפוזרים הם בעולם והשותפות הינה ערך המוביל לשלמות גדולה יותר. "טובים השניים מן האחד"

bottom of page