top of page
jom01.jpg
%D7%A9%D7%96_edited.jpg

חומרים חינוכיים 

פיתוח מערך נגיש ונוח של חומרי למידה רבים בשפות שונות, סדנאות חוויתיות וסרטים, כולל ערוץ יוטיוב מיוחד, העוסקים בעולמם של הפצועים ובערכים שהם מייצגים, על מנת לסייע ולהשפיע על גורמי חינוך וגורמים אחרים בקהילה לפעול לחיזוק ערכי הציונות ולהגביר את המעורבות והאיכפתיות של כל יהודי בכל הקשור למדינת ישראל.

065.jpg
064.jpg
משחק החיים
מתאים לגילאי יסודי וחטיבה
לעוף על החיים מתאים לגילאי יסודי וחטיבה
תעלומת סבתא מתאים לגילאי יסודי וחטיבה

סדנאות קצרות 

Anchor 1

דף  לימוד בשפה האנגלית

547.jpeg
988.jpg
Anchor 2
456_edited.jpg
hebrew.jpg

אהבת ישראל -  אמונה 

 הכרת הטוב - שותפות 

ערכים מובילים

אהבת ישראל - הכח הפנימי המניע את התכנית ואת פצועי צה"ל, שלוקחים בו חלק. אהבה שאינה תלויה בדבר בעם ישראל ובמדינתו - "כל ישראל ערבים זה לזה".

 

אמונה - "התקווה היא מעשה של אמונה". - אמונה בחיי האדם, בחיי האומה, במסורת היהודית רבת השנים. אמונה בכוחות הפנימיים שבכל אחד המולידה אופטימיות וגישה חיובית לחיים "אמונה היא לעשות את הצעד הראשון גם כשאינך רואה את התמונה הגדולה".

 

הכרת הטוב - ראיית הטוב כמרכיב מרכזי בחיים. להודות על מה שיש ולשאוף לנצח כל הזמן מתוך רצון להגביר את הטוב בעולם. לראות כל הזמן את חצי הכוס המלאה ומתוכה לשאוף למלא את החצי השני. "מודה אני" לפני "אני מודה".

 

שותפות - תפיסת עולם שבמסגרתה רואה האדם את עצמו כלוקח חלק בתהליכים ולא כעומד מהצד.

הבנה עמוקה שהכישרונות מפוזרים הם בעולם והשותפות הינה ערך המוביל לשלמות גדולה יותר. "טובים השניים מן האחד"

bottom of page