top of page
חדר-בריחה-4.jpeg
חדר-בית-חולים.jpg

גיבורי ישראל

משחק אינטראקטיבי מאתגר ומעשיר. מתאים לתלמידי חטיבה ותיכון.

השחקנים מחפשים, מגלים, חושפים וחווים ועל ידי כך גם לומדים המון.

המשחק מבוסס על סיפורו המיוחד של פצוע צה"ל, דורון לוינסון.

לאחר טבח הספורטאים הישראליים במינכן, דורון השתתף במבצע לאיתור המחבלים מארגון ספטמבר השחור. וכשנה לאחר מכן דורון נפצע קשה במלחמת יום כיפור בקרב הקשה בחווה הסינית.

המשחק כולל 3 חדרים

חדר על מלחמת יום כפור

ההפתעה, החשש מאסון לאומי, ההתאוששות, הניצחון.

חדר על רצח הספורטאים במינכן

 ידע כללי על כל ספורטאי, לו"ז האירועים מרגע ההשתלטות על החדר דרך המשא ומתן ועד לפיצוץ המסוקים בעקבות ניסיון השתלטות גרמני כושל.

חדר בית חולים, מחלקת שיקום

- סיפור מדהים על אקדח שהתגלגל מידיים נאציות למחבל בלבנון והיום הוא ביד ושם. על ערכים ומימושם, על כוחה של תפילה בשעת קרב, על משפט לחיים שאמר אביו של דורון ומתווה לו דרך לחיים. והפתעות נוספות

הכל תוך כדי משחק עם טיימר, מציאת רמזים, קריאת חומר, חיפוש בחדרים, התאמת מאורעות על ציר זמן, התאמת תמונה לשם, משחק זיכרון, ועוד.

חוויה מאתגרת ומעשירה שפותחת פתח ללימוד ולשיחה על מדינת ישראל, על מאבק לעצמאות, על ערכים ועל מחיר אישי של חיילים ואזרחים.

גיבורי ישראל
WhatsApp Image 2022-05-24 at 14.03_edited.jpg

כיסופים לירושלים

במשחק מסך אחד

משחק אינטראקטיבי מאתגר ומעשיר. מתאים לתלמידי חטיבה ותיכון.

השחקנים מחפשים, מגלים, חושפים וחווים ועל ידי כך גם לומדים המון.

מאז חורבן בית המקדש והגלות הארוכה מארצנו, במשך קרוב לאלפיים שנה, עם ישראל מתגעגע, מייחל, חולם, מתפלל וכוסף לחזרה לירושלים.

במשחק לומדים על כיסופי הדורות של העם היהודי לירושלים, מנבואות התנ"ך, הרמב"ם, מנהגי עדות שונות בעולם לזכר חורבן המקדש והמשך באנשי רוח מימינו אלו ועד שירה של נעמי שמר "ירושלים של זהב". 

וכל זה בחדרו, ולרקע דמותו של הרב גורן זצ"ל שמייצג, בעת החדשה, יותר מכולם את החזרה להר הבית, ואת הרצון לבניין הבית השלישי.

מסך כיסופים

כיסופי כל הדורות, מהתנך דרך ראשונים ועד בני דורנו כולל מנהגי העדות השונות, כפי שמתבטאים בחפצים שונים בחדרו של הרב גורן ערב מלחמת ששת הימים.

המשחק מאתגר ומהנה וממחיש את כיסופי הדורות לירושלים בירתנו ולבניין בית המקדש

כיסופים
שחרור ירושלים
קרבות.png

שחרור ירושלים

משחק אינטראקטיבי מאתגר ומעשיר. מתאים לתלמידי חטיבה ותיכון.

השחקנים מחפשים, מגלים, חושפים וחווים ועל ידי כך גם לומדים המון.

משחק המספר את סיפור שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, את הקרבות מסביב להר הבית ועד שחרור ההר והכרזתו הדרמטית והמרגשת של מוטה גור: "הר הבית בידינו". הכרזה שעם ישראל חיכה לה כ-2,000 שנה, חיזור להיות הריבון בהר הבית ולאפשר את בנית בית המקדש.

במשחק על הקרבות לשחרור ירושלים, על שחרור הר הבית, הנפת הדגלים על ההר, והירידה לכותל. כל זה תוך כדי משחקים משעשעים, מהנים ומלמדים.

המשחק כולל 2 מסכים

מסך על הקרבות לשחרור ירושלים

המקומות, הגיבורים, המהלכים עד לשחרור הר הבית

מסך הניצחון ברחבת הר הבית

סיפורם של שלושת הדגלים שהונפו בהר, סיפורו של ניסיונו של הרב גורן לקחת אחריות ולהעלות יהודים להתפלל בהר

המשחק מנסה לתאר את המציאות כמו שהיתה בזמן שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים

WhatsApp Image 2021-07-26 at 14.24.12.jpeg

חדר חשמונאים

משחק אינטראקטיבי מאתגר ומעשיר. מתאים לגילאי 12 ומעלה

בואו להכיר את סיפור חנוכה בצורה פעילה, מעמיקה וחווייתית.

במשחק עונים על חידות, לומדים, משחקים וחווים את חשיבות הגבורה החשמונאית.

המשחק כולל 2 חדרים

בית המקדש

המחשה לביזוי בית המקדש על ידי היוונים וטיהורו על ידי החשמונאים.

למידה על הגזירות ומקורן בהבדל בין תרבות יוון לתרבות ישראל.

מערת החשמונאים במודיעין

לימוד על שושלת החשמונאים, על קרבות החשמונאים ומשחקים משעשעים ומלמדים

הכל תוך כדי משחק עם טיימר, מציאת רמזים, קריאת חומר, חיפוש בחדרים, התאמת מאורעות, בניית עץ שושלת החשמונאים, משחק "מריו", התאמת מנורות על ציר הזמן, ועוד.

חוויה מאתגרת ומעשירה שפותחת פתח ללימוד ולשיחה על חנוכה, על מאבק לעצמאות, על ערכים ועל מדינת ישראל כהמשך המאבק לעצמאות של העם היהודי.

חדר חשמונאים
SH 006 e.png

משחק שמיטה

משחק אינטראקטיבי מאתגר ומעשיר. מתאים לתלמידי חטיבה ותיכון.

בואו להכיר את הערכים שעומדים מאחורי שנת השמיטה, בצורה פעילה, מעמיקה וחווייתית.

במשחק עונים על חידות, לומדים, משחקים וחווים את ערכי השמיטה והקשר לחיינו היום.

המשחק מתאים גם למחשב וגם לסלולרי.

SH 000 Reka C.png
SH 029 a.png

המשחק כולל 2 מסכים

הלימוד מתבצע תוך כדי משחק מהנה, מציאת רמזים, קריאת חומר, חיפוש, הקשרים לחיינו היום, המחשת ערבות הדדית, איזון בחיים, לימוד כל החשיבות וההצלחה של החקלאות הישראלית, סרטים ועוד.

חוויה מאתגרת ומעשירה שפותחת פתח ללימוד ולשיחה על ערכי שנת השמיטה, על החקלאות בארץ, על הקושי שבשמיטה ועל הפתרונות שקיימים.

שנה שישית

לומדים על עבודות החקלאות המותרות, על מעשר, על ערבות הדדית ושמירת היבול 

שנה שביעית (שמיטה)

לומדים על העבודות החקלאיות שעדיין מותרות, על הדמיון לשבת ועל ערכי השמיטה - בטחון, אמונה, ערבות, השקעה ברוחניות

שמיטה
bottom of page