top of page
11.jpeg

"איתם ולמענם"

תכנית "איתם ולמענם" במכינות היא תוכנית חינוכית לאומית, המפגישה בין דמויות מופת משורות פצועי צה"ל שנפצעו במערכות ישראל ובין בני נוער לפני גיוסם לצה"ל. אחד ממובילי התכנית ומהווה מקור השראה לתכנית בכללה הינו גיבור ישראל אביגדור קהלני, שגם שותף בפעילות בארץ ובעולם.

במסגרת התוכנית, מושם דגש מיוחד על אהבת העם והמדינה ועל הערכים, שהם הבסיס הערכי והמוסרי שלנו כחברה מתוקנת, הניצבת בפני אתגרים חברתיים ולאומיים. ערכים אלה כוללים, בין היתר, ערבות הדדית, נתינה, מחויבות, לקיחת אחריות ושאיפה לחיים משמעותיים.

מתוך שכך, מכוונת התכנית להכין את בני הנוער לשירות צבאי משמעותי וערכי, כמו גם לעשייה ולמעורבות חברתית תורמת ומיטיבה לעם ולמדינה.

Anchor 1

מבנה התכנית

 • סדרה הכוללת עד 4 מפגשים המעודדת שירות משמעותי בצבא והמשך חיים משמעותיים באזרחות.

 • החניכים מקבלים בסוף כל הרצאה שאלון שבודק את השפעת ההרצאה לאור מטרות התכנית.

מטרות התכנית

 • להגביר את המודעות כלפי פצועי צה"ל וסיפורי הגבורה שלהם ולקבל השראה מהבחירה שלהם לחיות חיים משמעותיים.

 • לחזק, באמצעות סיפורי הפצועים, את החשיבות שבהגנה על מדינת ישראל ובשמירה על ערכיה ובכך להגדיל את אחוז המתגייסים לשירות משמעותי.

55.jpeg
44.jpeg
israel green.jpg

המסר שבסיפורי הפצועים

 • אהבת ישראל 

 • ערכים יהודים 

  • ערבות הדדית 

  • הכרת הטוב 

  • מסירות נפש והקרבה 

  • נתינה 

 • ניצחון הרוח 

  • התגברות על קשיים למרות מגבלות 

  • שינוי בחיים וקביעת מטרות חדשות 

  • מציאת הכוח הפנימי הנסתר בתוכנו 

Anchor 2

משובים

008.jpg
009.jpg
Anchor 3
gr_edited_edited_edited.jpg

מכינות משתתפות

Anchor 4
456_edited.jpg
צור קשר

תודה

אהבת ישראל -  אמונה 

 הכרת הטוב - שותפות 

ערכים מובילים

אהבת ישראל - הכח הפנימי המניע את התכנית ואת פצועי צה"ל, שלוקחים בו חלק. אהבה שאינה תלויה בדבר בעם ישראל ובמדינתו - "כל ישראל ערבים זה לזה".

 

אמונה - "התקווה היא מעשה של אמונה". - אמונה בחיי האדם, בחיי האומה, במסורת היהודית רבת השנים. אמונה בכוחות הפנימיים שבכל אחד המולידה אופטימיות וגישה חיובית לחיים "אמונה היא לעשות את הצעד הראשון גם כשאינך רואה את התמונה הגדולה".

 

הכרת הטוב - ראיית הטוב כמרכיב מרכזי בחיים. להודות על מה שיש ולשאוף לנצח כל הזמן מתוך רצון להגביר את הטוב בעולם. לראות כל הזמן את חצי הכוס המלאה ומתוכה לשאוף למלא את החצי השני. "מודה אני" לפני "אני מודה".

 

שותפות - תפיסת עולם שבמסגרתה רואה האדם את עצמו כלוקח חלק בתהליכים ולא כעומד מהצד.

הבנה עמוקה שהכישרונות מפוזרים הם בעולם והשותפות הינה ערך המוביל לשלמות גדולה יותר. "טובים השניים מן האחד"

bottom of page